About GangSAA

GangSAA คือทีมของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษและการใช้ยาผิดประเภทโดยไม่หวังผลกำไร ด้วยการนำความรู้และข้อมูลจากการวิจัยมาสร้างสรรค์เป็นสื่อสารธารณะ เช่น โปสเตอร์, แผ่นพับ, เอกสาร, เกม และสื่อความรู้รูปแบบต่างๆ

และจากการสะสมรวบรวมองค์ความรู้ การส่งต่อประสบการณ์ด้านการวิจัยสารเสพติดจากทีมวิจัยอาวุโส สู่คนรุ่นใหม่ที่ปฏิบัติการภาคสนาม สัมผัสและเก็บข้อมูลจริง อย่างยาวนานกว่า 10 ปี GangSaa จึงรวบรวมฐานข้อมูลคำสแลงและ Emoji ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาของบุคคล หน่วยงาน และองค์กรอื่นๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทีม GangSAA ได้รับความสนับสนุนการดำเนินการจาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์และการรับรู้​

GANGSAA ขอสงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ GANGSAA.ORG ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ชื่อและเครื่องหมายการค้าที่ถูกอ้างอิงใน GANGSAA.ORG เป็นสิทธิ์ของเจ้าของนั้นๆ

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ GangSAA (https://gangsaa.org/)

[จัดทำเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563]
เว็บไซต์ GangSAA ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ GangSAA ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

       1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ GangSAA ทุกท่าน ทางเว็บไซต์จึงได้ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่หรือที่ทำงาน, หน่วยงาน/องค์กร, อีเมล์แอดเดรส (Email Address), เขตไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์เป็นต้น
       2. แก๊งซ่า GangSAA จะดำเนินการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงสมาชิกใหม่ทุกคน เพื่อตรวจสอบชื่อของผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน (Username and Password) และในบางโอกาส ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกแล้วอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการ จดหมายข่าว และข้อมูลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ด้วยความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ เว็บไซต์ GangSAA ได้ให้ทางเลือกแก่ผู้ใช้บริการที่จะปฏิเสธไม่รับบริการดังกล่าวข้างต้น ณ เวลาที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการสามารถบอกเลิกจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาเมื่อไม่ต้องการรับจดหมายข่าวอีกต่อไป ด้วยการส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์แจ้งไปที่ drug.gangsaa20@gmail.com
       3. ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ GangSAA ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์นั้นๆ ได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

       1. GangSAA ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการใดๆ ของ GangSAA เฉพาะที่เก็บรวบรวมหรือได้รับมาเท่านั้น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ใช้สำหรับระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ, นามสกุล, หน่วยงาน/องค์กร, อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลในที่นี้ไม่รวมถึงข้อมูลที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้เป็นการทั่วไป
       2. GangSAA ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ GangSAA ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
       3. ในกรณีที่ GangSAA ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ Gang SAA เป็นต้น GangSAA จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ GangSAA

การรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ GangSAA จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นแอดมิน (Admin) ของเว็บ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่ และ GangSAA ได้กำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในขั้นตอน หรือกระบวนการทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมาตรการเหล่านี้สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นใดที่ประเทศไทยกำหนดขึ้น ในส่วนของบัญชีข้อมูลผู้ใช้บริการเว็บไซต์ GangSAA จะมีการใช้รหัสผ่าน เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึง

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ GangSAA ส่งไปยังโปรแกรมแสดงเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว จะทำให้เว็บไซต์ GangSAA สามารถบันทึก หรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมแสดงเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” ออกไป หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป ทั้งนี้ GangSAA จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของ GangSAA เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

GangSAA อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบาย ความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ GangSAA

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ GangSAA

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ GangSAA ยินดีตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ GangSAA ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ GangSAA ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

          GangSAA (https://gangsaa.org/)
          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          ที่อยู่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
          Email: drug.gangsaa20@gmail.com