อภิธานศัพท์ยาเสพติด

คลิกที่ภาพ เพื่อ Download

เกมปริศนาอักษรไข้ว รักษ์โลก

คลิกที่ภาพ เพื่อ Download เกมไปเล่น (ฟรี)

เกมบิงโก ทันสารเสพติด เกมสนุกเน้นการให้ความรู้เท่าทันยาเสพติด ผลกระทบจากการเสพยา

คลิกที่ภาพ เพื่อ Download เกมไปเล่น (ฟรี)

บริการสื่อเพื่อการศึกษาและใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานต่างๆ

[+] สมองติดยาได้อย่างไร?

[+] ผลกระทบของยาเสพติดที่มีต่อร่างกาย

[+] 10 ปี พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

[+] ผลกระทบของยาเสพติดต่อร่างกาย เมื่อเสพยาเสพติดร่างกายได้รับอันตรายอย่างไรบ้าง

[+] จริงหรือเหล้าแก้หนาวได้

[+] จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเหล้าเข้าปาก

[+] แนะนำการเล่นเกม Alcohol in Safe City​

[+] แนะนำการเล่นเกมปลอดภัยไว้ก่อนจากสารเสพติด ELDA

[+] โปสเตอร์: จะเกิดอะไร ถ้าแม่เสพสารเสพติดขณะตั้งครรภ์

[+] โปสเตอร์: อย่ายุ่งกับยาเสพติดโทษแรงถึงประหารชีวิต

[+] โปสเตอร์: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเหล้าเข้าปาก

[+] แผ่นเกมปริศนาสารเสพติด

[+] โปสเตอร์: ติดยาแล้วเป็นบ้าเพราะอะไร?

[+] โปสเตอร์: ยาเสพติดกัดกินร่างกาย

[+] โปสเตอร์: เสพยาตอนท้องลูกเกิดมาอาจเป็นแบบนี้

[+] โปสเตอร์: ผลกระทบยาโปร ลีน ยาแก้ไอ