[=] เครื่องมือแปลงหน่วยตามมาตรฐาน ปปส.

เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า)

จำนวน หน่วย

คีตามีน (ยาเค/คาลิปโซ่)

จำนวน หน่วย

เฮโรอีน

จำนวน หน่วย

แคนนาบินอยด์ (กัญชาแห้ง)

จำนวน หน่วย

พืชกระท่อม (ใบสด)

จำนวน หน่วย

เมทแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรด์ (ไอซ์)

จำนวน หน่วย

ฝิ่น

จำนวน หน่วย

กาว/ทินเนอร์/แลคเคอร์

จำนวน หน่วย