ของดีต้องแบ่งปัน

ส่งต่อเกมเสริมสร้างทักษะความรู้เรื่องสารเสพติด ELDA, Alchol in SAFE CITY เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ความเข้าใจต่อผลเสียและกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, BINGO ทันสารเสพติด และหนังสืออ่านนอกเวลาอีกมากมายมอบให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.ปทุมธานี, จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่ น้ำหนาวพิทยาคม, เมืองราด, เสรีศึกษา, เมืองกลางวิทยาคม, ซับสมบูรณ์วิทยาคม, บ้านบุ่งคล้า, ท่าช้าง, บ้านดงน้ำเดื่อและวังชมภูวิทยาคม ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี…อาจารย์กนิษฐา ไทยกล้า Gang SAA สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์เกมสร้างภูมิคุ้มกันด้านสารเสพติดและแอลกอฮอล์ให้กับน้องๆ ทั้ง 10 โรงเรียน

xxxxxxxxxxx
xxxxxx